Svenska English

Välkommen till Lindfalken

Vi hjälper dig att få tillbaka felaktigt debiterade kostnader. Moms, energiskatter, valutatransaktioner och elcertifikat är exempel på poster där det lätt blir avvikelser, oavsett hur välskött en ekonomiavdelning är. Vid stora transaktionsflöden blir det betydande summor.
Kan vi hjälpa dig?
I stora företag, kommuner och landsting är det alltid värt att göra en analys, tack vare att antalet transaktioner är stort. Vi hjälper också mindre företag som är energikrävande eller har omfattande valutatransaktioner.

Kontakta oss, så diskuterar vi dina möjligheter.

Riskfritt
Vår verksamhet bygger på specialistkunskaper inom snåriga och ständigt ändrade regelverk, där företag, ideella föreningar och offentlig sektor ofta inte hinner hålla sig uppdaterade. Vårt arvode är helt provisionsbaserat. Som kund tar du därför ingen risk