Svenska English

Kapitalåtervinning

Att anlita oss för ett uppdrag är enkelt.

Hur går det till?
  1. Ni skickar en fil till oss som exporterats ut från ekonomisystemet
  2. Vi analyserar filen i vårt eget analysprogram och presenterar en lista på avvikelser.

Efter genomgång med er, tar vi kontakt med berörda parter, rättar till avvikelserna och kräver tillbaka felaktigt debiterade pengar. Vi presenterar genomförda korrigeringar, återförda medel samt vilka åtgärder ni kan göra för att minimera framtida avvikelser.

Du kan alltid kontakta oss löpande för rådgivning under avtalstiden. Vi hjälper även till med dina kontakter med skatteverket.