Svenska English

Frågor & svar

Här har vi sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om Lindfalken och våra områden.

Var finns det pengar att hämta hem?

I offentlig sektor och stora företag finns nästan alltid avvikelser i moms, leverantörsfakturor och skatter som gör att en analys blir lönsam. Energikrävande företag eller export- och importföretag kan omsätta betydligt mindre och ändå få tillbaka stora summor pengar.

Vad kostar det?

Att anlita Lindfalken för en analys är kostnadsfritt. Vårt arbete är helt och hållet provisionsbaserat, vilket innebär att vi bara tar betalt om vi lyckas göra besparingar eller återföra pengar till dig.

Hur mycket tid krävs av oss?

Er insats är mycket låg. Vi börjar alltid med en nulägesanalys och behöver få information från er. Utdrag ur leverantörsreskontra, elavtal och fastighetsbestånd är exempel på sådan information. Vi behöver också få en beskrivning av verksamheten, vilket vi oftast löser genom att intervjua nyckelpersoner hos er. Digital information förs lämpligast över till vår FTP-server. Därefter gör vi analysen och stämmer av med er innan vi kontaktar leverantörer för att kräva tillbaka pengar och säkerställa att ni blir debiterade rätt belopp framöver. Avslutningsvis utbildar vi er personal för att undvika framtida avvikelser.

Momsen kan väl inte bli fel?

Eftersom offentlig sektor har speciella momsregler, är det lätt att missa de poster som trots allt ger rätt till momsåterbäring. Även för företag finns det stora pengar att återfå på momstransaktioner, inte minst vid utlandshandel. Inläsningsfel vid datascanning är en annan felkälla.

Varför granskar ni energiskatt?

Alla företag betalar energiskatt och taxan varierar beroende på verksamhet och geografisk hemvist. Vår erfarenhet visar att den debiterade skatten ofta är felaktig och vi ser till att du får tillbaka pengar om du betalt för mycket. Våra specialister håller sig kontinuerligt uppdaterade hos bland annat Skatteverket, Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen. Vid behov genomför vi särskilda prövningar.

Hur långt bak i tiden kan man rätta till avvikelser?

Vi analyserar din bokföring för de senaste sex åren.

Kan vi slippa kostnader för elcertifikat?

Systemet med elcertifikat syftar till att öka elproduktion från förnybara källor. Om ditt företag klassas som elintensivt, kan ni slippa kostnaden för elcertifikat. Vi fungerar som ditt ombud hos Energimyndigheten och tar hand om hela processen från ansökan, deklaration, inköp av certifikat för kvotplikt och nödvändiga kontakter.

Vad letar ni efter i kund- och leverantörsreskontra?

Vårt analysprogram söker automatiskt efter dubbelbetalda fakturor eller fakturor som bokförs med fel belopp. Det kan också handla om kreditfakturor som felaktigt bokförts som fakturor eller inte alls hamnat i systemet.

Går ni igenom våra avtal också?

Ja, vi går igenom dina avtal, kontrollerar om de är rimliga och ser till att du får de mest fördelaktiga avtalen som finns på marknaden.